La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha denunciat el mal estat de molts solars de la capital, malgrat l’obligació legal dels propietaris de mantindre’ls en bones condicions de salubritat.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha denunciat avui “el mal estat de salubritat de molts solars de la capital. Abandonament de cases i terrenys i dificultat de construir per la crisi, fa que la ciutat estiga plena de solars que els propietaris tenen abandonats, a l’espera de millors temps. Cal que l’Ajuntament exigisca els propietaris que tanquen els solars i els mantinguen lliures de brossa i de residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, respecte a la vegetació, flora i fauna que en ells puga créixer i respecte a les aigües o bassals naturals que es puguen estancar”.
La representant de Compromís per Castelló ha explicat que “alguns d’aquestos solars son un vertader niu de rates, serps i animals morts. Caldria exigir la desratització i desinfecció dels solars, i començar per aquells més propers a escoles o zones de joc infantil, per suposar un major perill. Entenem, a més a més, que abocar escombreries o residus sòlids hauria d’estar més controlat”.
Finalment, Ali Brancal ha afegit que “no és de rebut que enormes solars, en moltes ocasions propietat de grans constructores, posen en perill la salubritat de zones senceres de la ciutat. Per això cal que l’Ajuntament actue amb contundència i eficàcia”.