La regidora de Compromís per Castelló, Ali Brancal, ha recordat que actualment qualsevol persona pot apreciar que s’infringeixen nombroses qüestions legals, entre elles la presència de menors en hores lectives en parades de venda.

Ali Brancal, regidora de Compromís per Castelló ha recordat que “continuem fent seguiment a l’acompliment de les ordenances en el mercat del Grau. En el darrer plenari vam demanar, després s’haver insistit en comissions durant més d’un any, el llistat de les inspeccions realitzades en el mercat del divendres del Grau, un llistat en el que figure data i hora de la inspecció, aspectes inspeccions, identificació de la parada, resultat de la inspecció i accions que se’n deriven cas que així ho determinen les ordenances”:
La regidora de Compromís ha explicat que “la inexistència de cap sanció durant els darrers anys fa evident que hi hagut mancances greus en el control del mercat. De fet, qualsevol visitant del Mercat ha pogut comprovar fets com la gran majoria dels venedors no exhibeixen l’autorització, que no es respecten els espais assignats i que la majoria dels productes no tenen el preu, entre d’altres aspectes”.
En aquest sentit, Ali Brancal ha comentat que “hem treballat de valent per tal de millorar l’ordenança; ara, acaba d’entrar en vigor, de manera que caldrà aplicar-la. Esperem que aquests canvis servisquen per tindre sota control tots els aspectes organitzatius del mercat. L’ordenança que hi havia, ni es complia i ni es feia complir”.
Ali Brancal també ha afegit que “fins i tot es pot apreciar que, durant el curs escolar, cada divendres hi ha menors que, en horari lectiu, ajuden els seus pares a vendre o, simplement, estan en la parada de familiars, davant la mirada impassible dels responsables d’evitar situacions d’il·legalitat”.