La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha anunciat que el seu Grup presenta una moció al plenari de setembre per tal que s’elabore Reglament de Pressupostos Participatius.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat que “hem presentat una moció per al plenari de setembre per al que s’inicie l’elaboració d’un Reglament de Pressupostos Participatius, en el qual s’implique als òrgans de participació municipals, als Grups Municipals i a ciutadania en general”.
La representant de Compromís ha comentat que “els pressupostos participatius són un mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, mitjançant processos de participació ciutadana. Aquest mètode de participació fomenta la transparència en la gestió i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions i l’empodera a l’hora de prendre consciència de la rellevància de la política en el seu dia a dia”.
Segons Ali Brancal “l’Ajuntament de Castelló va engegar fa uns anys un sistema de pressupostos participatius. El model emprat no contemplava donar-li rellevància vinculant a les opinions de la ciutadania, i dins dels pressupostos municipals tenia un impacte concret i no percentual. Fent balanç, les actuacions que es van acabar fent van ser de manteniment de serveis o d’instal·lacions ja existents. Per això entenem que cal donar un pas més en l’obertura a la ciutadania de les decisions polítiques, i per això caldria un model de pressupostos participatius que assigne un percentatge mínim dels pressupostos municipals anuals a la participació directa de la ciutadania; que siga vinculant, on clarament s’establisca que les decisions preses a través dels pressupostos participatius seran necessàriament assumides per l’Ajuntament; que incorpore tant els òrgans de participació municipal, com les associacions veïnals, com persones a títol individual; que tinga una calendarització clara i que permeta una participació eficaç i clara; i que siga participatiu dels del primer moment, és a dir, que estiga definit a partir de les aportacions dels òrgans de participació municipals, dels Grups Municipals, i de la ciutadania en general”.