Ali Brancal ha explicat que Compromís ha participat aquest matí d’una reunió on s’han tractat deficiències i mancances de centres escolars de la ciutat.

La portaveu adjunta de Compromís per Castelló a l’Ajuntament, Ali Brancal, ha explicat avui que “Compromís ha acudit aquest matí a la reunió a la que ens va convocar Miquel Soler per tal de conéixer de primera mà la manera de procedir de l’Ajuntament de castelló pel que fa al manteniment de les escoles. Davant les reiterades peticions al plenari d’explicacions sobre com es solventen les necessitats de manteniment de les escoles, Soler ens va remetre a les reunions que es celebren cada dilluns al matí per prendre les decisions sobre problemes de manteniment de les escoles de la ciutat”.
La regidoria ha comentat que “hem pogut comprovar que hi ha canals eficaços per comunicar les deficiències en els col·legis i que per part dels tècnics i de l’empresa encarregada s’actua amb celeritat. Sí que és veritat que les actuacions que tenen caràcter d’urgència es prioritzen per tal de resoldre’n el màxim possible”.
Ali Brancal ha apuntat que “el problema el trobem quan són actuacions competència de la Conselleria d’Educació. Lamentem que, malgrat que des dels serveis tècnics municipals es passa comunicació als responsables de Conselleria de totes les deficiències que s’han de resoldre des de fora de l’ajuntament, aquesta no respon. Açò deixa alguns centres de Castelló en una situació lamentable, amb necessitats que escapen la competència municipal. També se’ns ha informat que les persones que es contractaven pels programes d’ocupació EMCORP feien que es poguera avançar molta feina de reparacions i manteniments. La Conselleria ha suprimit aquestos programes, que donaven feina temporal a algunes persones i permetien avançar en tasques de manteniment quan les escoles tancaven. Demanarem a les Corts que s’atenga a les demandes de l’ajuntament respecte a l’estat de les infraestructures escolars”.
Finalment, Ali Brancal ha lamentat que “fórem l’únic dels Grups Municipals que assistira a aquesta reunió”.