La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló ha explicat que actualment només hi ha set places de pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda en l’entorn de l’Hospital General.

La portaveu adjunta de Compromís per Castelló a l’Ajuntament, Ali Brancal, ha explicat que “en el plenari d’aquest dijous s’aprovarà una moció de Compromís per Castelló en la qual plantegem que l’Ajuntament faça les gestions necessàries per tal d’intentar garantir un nombre suficient de places per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitades a l’entorn de l’Hospital General de Castelló”.
Ali Brancal ha comentat que “actualment, en consultes externes de l’Hospital General de Castelló són ateses unes 1.300 persones de mitjana cada dia. Malgrat aquestes xifres, a l’entorn de l’Hospital només hi ha set places de pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda. A més a més, cal tindre en compte que aquestes places no són específiques per a pacients; hi ha, de fet, treballadors i treballadores amb mobilitat reduïda que també les fan servir mentre dura la seua jornada laboral”.
La regidora de Compromís ha apuntat que “amb tot, la rotació d’aquestes places resulta complicada, de manera que moltes persones amb targeta de “minusvàlid” no poden aparcar en les places gratuïtes reservades. L’alternativa, és clar, és el pàrquing de pagament, de manera que les persones amb mobilitat reduïda han de pagar per poder disposar d’una plaça de pàrquing a una distància curta del centre hospitalari. De fet, només per tres hores d’estacionament el preu puja a 5,35 €”.
Per tot açò, Ali Brancal entén que “la nostra moció és important per tal de garantir un dret de les persones amb mobilitat reduïda, per això farem seguiment del seu acompliment”.