La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló ha recordat que l’Ajuntament ha hagut de demanar a crèdit més de dos milions d’euros per finançar el Palau de la Festa davant dels impagaments de Conselleria.

La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha recordat avui que “el cost total del Palau ha acabat ascendint a més de 9 milions d’euros. D’eixos, més de 2 milions els ha hagut d’avançar l’Ajuntament de Castelló demanant-los a crèdit. És a dir, que la ciutadania de Castelló ha hagut d’endeutar-se com a conseqüència dels impagaments de la Conselleria”.
Ali Brancal ha comentat que “segons l’informe dels tècnics, no s’ha cobrat cap quantitat per part de la Conselleria per financiar el Palau de la Festa. Així, tot i haver-se consignat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana 45.000 euros el 2012, 22.000 el 2013 i 20.000 el 2014, a hores d’ara no s’ha abonat cap quantitat. De fet, encara hi ha 2.157.000 euros que encara no els ha reconegut com a responsabilitat seua. A octubre de 2013 va aplegar una notificació recordant que la Generalitat té la potestat de reprogramar unilateralment el nombre i l’import de les anualitat en que es distribueixen les subvencions. I així estem encara”.
Ali Brancal ha afegit que “el límit en càrrec a promoció cultural estaba en 14.500.000 euros i ara sols seran 2.011.000. Estem segurs que açò encara retardarà més el possible i hipotètic pagament de Conselleria. Volem recordar que els diners avançats per l’Ajuntament fan que aquest s’endeute innecesàriament a l’assumir despeses d’altres institucions”.