La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que en les comissions municipals d’avui ha traslladat temes relatius a gent gran, participació ciutadana, urbanisme i accessibilitat.

La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat avui que “hem preguntat si l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran, prevista per a agost, ja s’ha formalitzat. Volem saber, només estiga feta, quina és l’avaluació de l’adaptació de la ciutat a la gent gran i volem també còpia del pla d’acció amb els indicadors a seguir. L’adhesió a aquesta Xarxa no és només de cara a la galeria, implica accions concretes, i volem que es tiren avant”.
Ali Brancal també ha demanat “quan està previst reglamentar les Juntes i Consells de Districte. Cal recordar que quan es va revisar el Reglament del Consell, el senyor Mulet es va comprometre a regular-ho posteriorment, i no en tenim encara notícies”.
Pel que fa a urbanisme, “hem demanat per com es contempla en la nova redacció del PGOU els plans d’implantació de telefonia mòbil en la ciutat. Després de tots els problemes i el malestar social generat per la col·locació d’algunes antenes de telefonia mòbil, entenem que cal tindre en compte la distribució prevista d’antenes”.
Finalment, la representant de Compromís ha recordat que “al Juliol de 2012 vam aprovar a proposta de Compromís elaborar itineraris urbans adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hem demanat com està el procés de la seua elaboració, dos anys després d’haver estat acordat”.