La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que ha proposat a través d’una moció la creació d’un Consell municipal de la gent gran, un òrgan de naturalesa consultiva i assessora en qüestions relatives a l’atenció i promoció del benestar social de la gent gran reconegut dins l’estructura municipal.

La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat avui que “darrerament hem aprovat la incorporació de l’Ajuntament de Castelló a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran. Cal avaluar les polítiques, la ciutat, establir indicadors de millora i plans d’acció concrets que milloren la vida de les persones més grans. Cal que siguen els propis afectats és que puguen decidir i opinar sobre les polítiques del seu col·lectiu”.
Ali Brancal ha explicat que “és per això que cal que comptem amb un òrgan de participació on la gent gran tinga el reconeixement que es mereix. Castelló necessita un Consell Sectorial de la Gent Gran que ajude a dur endavant les polítiques que afecten el col·lectiu. Ens cal un òrgan de participació sectorial de naturalesa consultiva i assessora en qüestions relatives a l’atenció i promoció del benestar social de la gent gran reconegut dins l’estructura municipal”.
En aquest sentit, “des de Compromís hem presentat una moció en la qual plantegem instar a l’òrgan competent a iniciar els tràmits per a la creació del Consell sectorial de la gent gran. Entenem que aquest òrgan de participació és necessari, per tal de complir les directrius del Consell de la Unió Europea, que reconeix la plena ciutadania de les persones d’edat avançada pel que fa a les llibertats i igualtat de drets i deures en tots els àmbits de la vida social”.