La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha declarat que urgeix disposar un llistat de totes les gravacions en les que ix Castelló per tal de poder fer un estudi de quines podria interessar tindre en suport material i que, així, no queden en l’oblit.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat que el seu Grup ha presentat una moció per al plenari de demà en la qual “instar a iniciar les gestions per tal d’aconseguir que l’Institut Valencià del l’Audiovisual i la Cinematografia ens envie un llistat de les gravacions de Radiotelevisió Valenciana en les que aparega la ciutat de Castelló en el moment en que legalment siga possible. A més a més, i amb aquest llistat, i una vegada consultat el Consell Municipal de Cultura, caldria fer una tria per tal de demanar una còpia dels documents més valuosos o significatius. Aquestes còpies passaran a formar part del Arxiu Municipal i estaran a disposició de la ciutadania”.
La regidora de Compromís ha comentat que “Radiotelevisió Valenciana (RTVV), amb els canals de televisió i de ràdio, ha estat, en els darrers 24 anys, un registre de molts dels esdeveniments principals que han passat al País Valencià: des de festes a catàstrofes, des d’esports a notícies econòmiques. RTVV era un ens amb una presència importantíssima del valencià, que oferia un servei públic de televisió i ràdio de proximitat, i que garantia que molts pobles i comarques, que moltes tradicions i iniciatives, tingueren una repercussió pública que ara, des del seu tancament, difícilment podran assolir”.
Segons Ali Brancal “la Conselleria de Cultura ha previst que l’arxiu audiovisual de RTVV siga dipositat a l’Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografia, a la Filmoteca, amb la intenció que fóra protegit. Tot i que Compromís ha demanat la consideració de BIC per als arxius audiovisuals i documentals de l’extinta Canal 9, des del PP s’ha considerat que les decisions anteriors ja garantien un nivell de protecció similar”.
Finalment, la regidora ha afegit que “des de Compromís per Castelló considerem que, a més de protegir, cal posar a disposició de la ciutadania l’important llegat cultural que suposa l’arxiu de RTVV. Seria de gran importància per a la ciutat de Castelló comptar amb una còpia dels moments més rellevants o de més importància per a la ciutat que, sense dubte, han estat gravats per les càmeres de RTVV. Ens consta que els arxius de Canal 9 estan plenament organitzats i resulta fàcil localitzar els documents en virtut d’una exhaustiva classificació. Urgeix disposar un llistat de totes les gravacions en les que ix Castelló per tal de poder fer un estudi de quines podria interessar tindre en suport material i que, així, no queden en l’oblit”.