El representant de Compromís al Patronat de Turisme ha recordat que fa un any i mig va proposar l’habilitació d’algun espai públic de la ciutat per tal de posar en marxa un alberg de joventut o youth hostel, que permetera facilitar un un tipus de turisme jove que cada vegada té més potencial arreu d’Europa i, d’aquesta manera, donar a conéixer Castelló.

El representant de Compromís per Castelló en el Patronat de Turisme, Roger Mira, ha recordat avui que “en la reunió del Patronat de març de l’any passat vam proposar la posada en marxa un projecte per tal d’habilitar algun edifici públic de la ciutat de Castelló com a alberg de joventut o youth hostel, i així oferir aquesta possibilitat d’allotjament als turistes que vénen a Castelló”.
El representant de Compromís ha apuntat que “aquell mateix dia se’ns va respondre que la proposta era interessant i que ho trametrien als tècnics municipals per al seu estudi, i que aviat ens dirien alguna cosa. Passat quasi any i mig sense saber-ne res, la resposta de la presidenta fou, en la darrera reunió del Patronat, que el tema seguia sent molt interessant però que no havien recursos econòmics ara mateix”.
Roger Mira ha explicat que “actualment, la ciutat de Castelló no disposa de cap alberg pensat per tal de facilitar un tipus de turisme jove que cada vegada compta amb més potencial arreu d’Europa. Aquests albergs, habitualment coneguts com youth hostels, conformen xarxes a través de les quals milers i milers de persones poden visitar espais urbans tot fent servint un allotjament low cost i conéixer, d’aquesta manera, llocs que potser més endavant puguen consolidar-se com a destinacions de vacances”.
Segons el representant de Compromís per Castelló “aquests albergs, doncs, serveixen per tal que gent jove i no tan jove puguen tindre a l’abast poblacions que, d’altra manera, potser mai no coneixerien, i representen, en aquest sentit, una via magnífica per promocionar el turisme no només a curt, sinó a mig i llarg termini”.
Finalment, Roger Mira ha lamentat que “el PP no trobe prioritària una proposta que oferiria una via més per visitar la nostra ciutat i, alhora, apostar per donar-la a conéixer a potencials turistes que, una vegada coneguda Castelló, puguen retornar i fins i tot convertir-la en un referent de vacances”.