La portaveu adjunta de Compromís ha recordat que el Defensor del Poble va fer constar la llacuna normativa que hi ha actualment pel que fa a la conservació i seguretat en aquestes instal·lacions.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “hem presentant una moció per al proper plenari en la qual instem a l’elaboració d’una normativa específica per regular la creació, conservació, ús, gaudi i mesures de seguretat dels parcs infantils de titularitat pública i privada. A més a més, plantegem que s’adapten les zones infantils existents a l’esmentada normativa i que se n’exigisca l’aplicació en totes les àrees infantils que es projecten en la ciutat”.
La regidora de Compromís ha apuntat que “un parc infantil és una instal·lació de titularitat pública o privada que consisteix en una àrea delimitada i una sèrie d’elements de joc, destinada a xiquets i xiquetes. Els parcs infantils estan sotmesos a una sèrie de mesures de seguretat tant a les instal·lacions (situació, accessibilitat i ús, elements auxiliars, senyalització), com en els equips o elements de joc (balancins, gronxadors, tobogans, etc.), o el terra. La Unió Europea té una normativa sobre les àrees de joc infantil que recull els requeriments de seguretat generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines i balancins) així com per a la seva instal·lació, inspecció, manteniment i ús. I una norma relativa a les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc”.
Ali Brancal ha explicat que “pel que fa a l’Estat Espanyol, les autoritats han determinat que aquesta normativa siga de lliure aplicació, fet que provoca un buit legal. En l’àmbit estatal, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) va treballar el tema dels parcs infantils i va elaborar la norma UNE 147103 sobre planificació i gestió de parcs i àrees de joc a l’aire lliure. A nivell municipal existeixen plecs de condicions tècniques establerts pels ajuntaments a l’hora de presentar a concurs públic l’adjudicació d’un parc infantil. Aquests plecs sovint obliguen a complir algunes o totes les normes de seguretat europea. L’any 1998, el Defensor del Poble va presentar a les Corts Generals un informe sobre la “Seguretat i prevenció de accidents en àrees de jocs infantils” . En aquest informe es destacava la llacuna normativa existent en matèria de mesures de seguretat dels parcs infantils, i es recomanava la seua integració normativa”.
Per tot açò exposat, Ali Brancal considera “necessària la regulació que plantegem a la nostra moció”.