La portaveu adjunta de Compromís ha explicat que el seu Grup proposa una moció en la qual demanen que s’establisquen mesures de protecció històrico-artística i paisatgística per a edificis i espais urbans que no hagen estat catalogats de manera específica.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “hem presentant una moció per al proper plenari en la qual instem la Junta de Govern Local a definir i elaborar un llistat dels edificis susceptibles de ser considerats de protecció històrico-artística i paisagística encara que aquests edificis no hagen estat catalogats de manera específica”.
Ali Brancal ha comentat que “el nivell de protecció ambiental integra les construccions i recintes que, fins i tot sense presentar en si mateixes i considerades individualment un especial valor, contribueixen a definir un entorn valuós per al paisatge urbà per la seva bellesa, tipisme o caràcter tradicional. També es cataloguen en aquest grau els edificis integrats en unitats urbanes que configuren espais urbans com carrers places o vores, que han de ser preservats pel valor històric o ambiental de la seva imatge o ambient urbà”.
Segons la regidora de Compromís “a més, en la nostra moció demanem que es facen constar els nivells de protecció en la redacció del nou PGOU, tot diferenciant monumental, estructural o arquitectònica, i que s’elabore una regulació que protegisca edificis i espais urbans de la seua desaparició”.