La portaveu adjunta de Compromís ha explicat que, un any després d’estar aprovat en plenari a proposta de Compromís, i sis mesos després d’haver concretat un llistat de plants d’emergència i evacuació dels edificis municipals, l’equip de govern encara no ha fet res.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha recordat avui que “al plenari de gener del 2013 se’ns va aprovar una moció que demanava l’elaboració de Plans de Seguretat per als edificis municipals. Quatre mesos després encara no s’havia fet res al respecte. Tot i que les respostes han estat que s’estava treballant, el 2 de juny de l’any passat vam concretar, demanant un llistat dels plans d’emergència i evacuació dels edificis de titularitat municipal ja elaborats i dels que es troben en procés d’elaboració. Més de 6 mesos després, encara no se’ns ha respost aquesta demanda”.

La regidora de Compromís ha comentat que “fa temps que proposem que s’elaboren els plans per aconseguir que les diferents dependències municipals siguen un lloc segur per a la ciutadania. Un pla de seguretat és un document viu que avalua les situacions d’emergència o de risc, inventaria els mitjans tècnics i humans disponibles per aturar l’emergència que es produeix, determina les accions a seguir pels equips d’emergència i, finalment, estableix els terminis per a la implantació d’aquest. No queda clar si es compleix la normativa de seguretat , però sí que fa sospitar el fet que demanem els plans i sis mesos després no se’ns haja contestat encara. També hem preguntat si les escoletes municipals i les instal·lacions esportives compten amb Pla d’Emergència. Fa temps que demanem també els del Palau de la Festa, el Teatre del Raval i l’Edifici Quatre Cantons. A l’Edifici Noble de l’Ajuntament, tot i que s’han posat per les parets i les escales uns cartells de per on hem de fugir en cas d’incendi, no sabem si hi ha pla d’emergència. No entenem quins poden ser els motius pels quals ni se’ns fa aplegar cap còpia dels elaborats ni cap informe dels que estan en procés d’elaboració”.
Ali Brancal ha recordat que “ara fa dos anys, a proposta nostra, el plenari va aprovar elaborar un llistat de tots els edificis d’ús municipal que requerisquen plans de seguretat i elaborar plans de seguretat per a tots i cadascun dels edificis d’ús municipal, tot establint un calendari d’elaboració i d’implantació, així com una planificació de personal i de recursos econòmics suficients per tal de posar-los en marxa en el menor temps possible. Dos anys després, no només no s’ha complert l’acord unànim del plenari sinó que ni tan sols se’ns facilita cap llistat dels elaborats, si n’hi ha, ni dels que s’estan elaborant. Què amaga el PP?”.