El portaveu de Compromís per Castelló ha explicat que a més del funcionament de la nova estructura, el seu Grup ha formulat preguntes explícites sobre aspectes relatius a les contractacions laborals o a la gestió econòmica de la Fundació.

Enric Nomdedéu, portaveu de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “davant dels canvis estructurals que afecten a la Fundació Municipal de Festes i al Patronat Municipal de Festes, i que han generat no pocs dubtes em la societat castellonenca, hem sol·licitat la compareixença davant del plenari de la corporació del Regidor Joaquin Torres, responsable de l’àrea de govern de festes, segons allò que determina el reglament”.
El regidor de Compromís ha comentat que “la compareixença hauria de servir per explicar amb claredat la nova estructura i per contestar nombroses preguntes, algunes de les quals hem formulat per escrit explícitament. Volem saber, entre altres qüestions, i pel que fa a l’estructura de la Fundació, quina relació mantindrà amb les Festes de Sant Pere del Grau, i amb les Festes de Carrer, quin personal hi treballarà, en quin règim laboral i de quina manera serà triada i quin serà el procediment de contractació”.
Enric Nomdedéu ha explicat que “també volem saber auin control efectiu hi haurà dels comptes, i si podrà la Junta seguir rebent aportacions de particulars i empreses privades per cofinançar les festes. També entenem necessari que se’ns responga sobre quin control tindrà l’ajuntament dels diners que no són d’origen públic, i si les contractacions i resta d’actuacions estaran sotmeses al dret administratiu o no”.
El portaveu a l’Ajuntament de Compromís ha apuntat que “considerem imprescindible aquest exercici de transparència, després que el nostre representat al Patronat de Festes efectuara algunes d’aquestes preguntes, oralment i per escrit, i encara no se’ns haja respost res”.