La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha presentat una moció per tal que els serveis públics amb concessió municipal siguen avaluats en comissió, tant a nivell d’objectius com de qualitat del servei prestat.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “hem presentat una moció al plenari de febrer en la qual demanem que cada contracte, concessió o conveni de prestació de serveis per part de l’Ajuntament, els serveis tècnics, elabore un document d’avaluació sobre el compliment dels objectius encomanats i la qualitat del servei prestat, els quals seran exposats i valorats en el grup de treball o comissió que corresponga”.
La regidora de Compromís ha comentat que “l’Ajuntament de Castelló signa contractes d’obres, de serveis, de subministrament, de gestió de serveis públics, fa concessions administratives i signa altres contractes privats sobre els quals es pot trobar informació sobre els procediments en la pròpia web municipal. Però no es té massa informació sobre el nivell d’acompliment dels esmentats contractes i concessions. Menys informació encara pel que fa als contractes menors, que no requereixen de publicitat”.
Ali Brancal ha afegit que “la cessió de la gestió d’un servei públic municipal a un tercer no eximeix a l’Ajuntament de la seua responsabilitat a l’hora de garantir que aquest es desenvolupa en les condicions adequades. El correcte control de les diferents concessions municipals és un aspecte fonamental a garantir, així com el bon funcionament dels ajuntaments i el servei que han de prestar als ciutadans. L’Ajuntament ha de poder donar explicacions sobre aquestes concessions i, per tant, es imprescindible establir uns mecanismes de control i avaluació”.