La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha explicat que el seu grup demana un procés de regulació participativa per tal d’aclarir tots els aspectes vinculats a normativa de festes, de manera que es facilite a la ciutadania els tràmits i s’evite la discrecionalitat.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “hem presentat una moció per al plenari de demà en la qual demanem elaborar una normativa completa de fires i festes. Aquesta normativa hauria de contemplar tota una sèrie d’aspectes que a hores d’ara no estan clars i que en moltes ocasions semblen dependre de la discrecionalitat”.
La regidora de Compromís ha comentat que “haurien de quedar clars els procediments a seguir per a associacions, entitats i colles que vulguen participar en les festes municipals, especificant els diferents nivells de participació, així com quines despeses han de córrer a càrrec de cada participant. També pensem que s’hauria de reflectir la conveniència de que els concursos públics siguen el procediment a seguir per a l’organització de fires i esdeveniments periòdics, i els procediments clars per a la participació i col·laboració en les festes d’autònoms i petits comerços. Per últim hauria de figurar sense ambigüitats l’organisme o departament municipal on es tramitarà l’esmentada participació”.
Ali Brancal ha apuntat que “a més a més, per a l’elaboració d’aquesta normativa, s’haurà de comptar amb l’opinió de les colles, associacions i entitats festeres que manifesten el seu interés”.
La regidora de Compromís ha afegit que “les festes de la ciutat han assolit una dimensió que en fa complicada la gestió. Al llarg de l’any són moltes les celebracions i molt gran la participació, tant de la ciutadania com d’empreses, associacions i entitats festeres o del món cultural de la ciutat. Les diferències a l’hora de participar segons la procedència dels participants son moltes i diverses; no és el mateix fer un acte amb ànim de lucre que un obert a la ciutadania. De vegades no és fàcil saber quina és la normativa que s’aplica en cada cas concret i, tot i voler respectar la normativa, no sempre està clar quins aspectes cal contemplar en cada cas, quines normes son d’aplicació a cada ens participant. Moltes de les gestions s’han de fer en el Patronat de Festes, altres son competència de Cultura i moltes acaben en Via pública sense tindre molt clar quins criteris aplicar. Cal encetar un procés per tal d’aclarir tots els aspectes i que el missatge a la ciutadania siga net i transparent”.