A més de dedicar molts diners a projectes demanats pels veïns, com destaca Ali Brancal “el procés ha segut molt participatiu i les decisions s’han pres de manera absolutament consensuada per part de totes les persones membres de la Comissió”.   La Comissió Permanent de Participació Ciutadana està formada per cinc representants dels grups polítics representats a l’Ajuntament i per cinc membres d’associacions triats en votació pel Consell de Participació Ciutadana.  Es va triar entre les propostes fetes des de les juntes de cada districte i que havien avalades per les associacions adscrites en cada zona.

Segons explica Ali Brancal, “s’ha prioritzat un total de 23 actuacions, que es duran a terme durant el pròxim any a través de la línia de pressupostos participatius en tots els districtes de la ciutat i que, provisionalment i a falta de redacció dels projectes, s’han valorat en 1.574.000 euros.

“Per a l’elecció es van establir una sèrie de criteris generals, com prioritzar les propostes que afectaren a necessitats bàsiques com a clavegueram, il·luminació o asfaltat.  També es va utilitzar com a criteri prevaldre obres en zones amb necessitats de desenvolupament, falta d’equipaments o deterioració evident.  Moltes de les propostes, de fet, demanaven solucionar problemes de mal estat en voreres o falta d’accessibilitat”.  La Permanent va procurar que les propostes triades no afectaren a decisions futures, a altres àrees geogràfiques, ni requeriren canvis en altres llocs de la ciutat.  Les propostes van ser valorades econòmicament de manera provisional per a així facilitar els criteris d’elecció.

Malgrat tots els problemes, l’actual equip de govern ha incrementat un 50% la xifra del 2015.  Aquest augment, indica Ali, “respon al compromís d’aquest govern municipal per fer que la ciutadania participe de la vida política, que s’empodere i puga triar les inversions que s’han de realitzar en la ciutat, en la seua ciutat.  L’any que estem a punt d’encetar, 2016, serà aquell en el qual els veïns i veïnes de Castelló tindran més poder de decisió sobre les inversions municipals”.