El govern municipal vol recuperar el protagonisme social i cultural del Ribalta, un parc fantàstic que patia el desinterés del PP capficat, a més, en castigar-lo amb un vial pel Tram.  Es va escomençar amb la recuperació del ex·vial·tram per a la cultura ciutadana amb el nou Passadís de les Arts, es va continuar amb la recuperació del terreny amb la poda integral de sanejament (25 anys sense fer res!) i la millora del sistema de drenatge.

I ara s’amplia la zona de jocs infantils per convertir la plaça de l’Obelisc en un autèntic espai d’oci per al públic familiar amb una inversió de 16.000 euros.  S’han instal·lat un gronxador amb cistella, un tobogan per a bebès amb forma de fulla, un panell de jocs amb indicacions en braille per a persones amb deficiència visual i també adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, un arener i un circuit d’equilibri amb forma de cuc.  El gronxador, el tobogan i el circuit d’equilibri s’han situat sobre paviment de cautxú.  A més, també s’han col·locat tres cartells informatius sobre les edats recomanades i normes d’ús.

El parc de la Barrassota és un altre exemple d’actuació per recuperar un espai familiar, atenent a més les demandes veïnals i de la comunitat educativa del col·legi La Marina, que venien reclamant una millora.

El projecte de millora inclou un nou sòl de cautxú (on abans només hi havia terra degradada), s’ha reparat el mòdul infantil, l’espai de joc amb forma de vaixell amb diversos elements integrats.  Poc a poc, el govern municipal recuperarà tots els espais verds com a punts de trobada veïnal i convivència.