El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una moció de Compromís, PSPV i Castelló en Moviment han presentat una declaració institucional conjunta per tal de mostrar el seu suport al model pesquer de Castelló.

En la declaració es sol·licita a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que, dins del marc normatiu europeu, adopte un pla de vedes biològiques per a les diferents modalitats pesqueres, atès que aquestes mesures tècniques han estat efectives per al manteniment del recurs pesquer.

Així mateix, també es sol·licitar a la mateixa Secretaria que“es pague de manera retroactiva al sector pesquer la corresponent ajuda per les vedes realitzades per les diferents modalitats de pesca durant els exercicis 2014 i 2015.

I és que a finals de 2013, el Parlament Europeu, va aprovar un apartat que preveia l’establiment d’ajudes per a la realització de vedes, per raons biològiques, per un total de 180 dies per al període 2014-2020.  La contrapartida va ser que la gestió d’aquestes passava a ser competència exclusiva del Govern central, i que les funcions de les comunitats autònomes es limitarien a la fase administrativa, en contra de l’anterior sistema descentralitzat i que fins avui havia vingut funcionant a la perfecció tant per a pescadors com per a les administracions, entre altres raons, precisament per la proximitat, i no només física, de les parts.

A la província de Castelló s’han fet, tant per les modalitats de cèrcol i d’arrossegament, aturs de dos mesos, fins i tot en els anys que aquesta veda no estava inclosa en cap pla d’ajuda, per la qual cosa deixar d’abonar les ajudes dels anys 2014 i 2015, previstes en el Fons Europeu per mala gestió, i limitar les ajudes al mínim assenyalat suposa deixar especialment la flota d’arrossegament de la província de Castelló a les portes de la seua desaparició.

Per tot això, PSPV, Compromís i Castelló en Moviment consideren que és absolutament necessari donar suport a aquesta justa reclamació del nostre sector pesquer, a fi d’aconseguir el just finançament de les vedes biològiques acordades entre el sector pesquer i les administracions implicades.