“Fer les coses bé, amb efectes jurídics, i que beneficien a les famílies té uns terminis”, així explicava el vicealcalde el treball d’Ali Brancal, que ha aconseguit que Cajamar pose pisos a la disposició de les famílies que formen part del llistat de Serveis Socials.

Com ha subratllat Enric Nomdedéu, aquest conveni “desmenteix les acusacions d’inacció que s’han emès contra el govern i, especialment contra la regidora.  El que passa és que criticar és gratis mentre que fer les coses bé, amb efectes jurídics, i que beneficien a les famílies té uns terminis.  Açò no ha sigut fruit del treball d’una setmana, la regidora portava molt temps treballant en el tema”.

Enric acompanyava de la regidora d’Habitatge al explicar aquest primer conveni de col·laboració per a possibilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a persones que es troben en risc d’exclusió.

El conveni estableix que l’entitat bancària reserve una sèrie d’habitatges per a posar-los a la disposició de les famílies incloses en el llistat que Serveis Socials elabora per a l’accés a un habitatge social.  Com ha explicat Ali, “les famílies que ocupen aquests habitatges no seran triades a l’atzar, sinó que seran persones que formen part del llistat de Serveis Socials.  El barem es realitza a partir de totes les demandes rebudes en Serveis Socials, amb la documentació que aporta cada família i que acredita una sèrie de característiques que els fan estar més amunt o més a baix en aquest llistat”.

A més, aquests habitatges seran posats a la disposició de les famílies en risc d’exclusió en règim de lloguer, “un lloguer reduït que variarà en funció de la disponibilitat econòmica de les famílies”, ha explicat Brancal.  El contracte d’arrendament es realitzarà entre l’entitat financera i les famílies, de manera que l’Ajuntament realitzarà la funció de mediador.

El conveni no arreplega cap contraprestació econòmica per part del Consistori amb l’entitat financera, sinó que seran els beneficiaris dels habitatges els que pagaran el lloguer a preu reduït directament al banc.

La Regidoria d’Habitatge continuarà mantenint reunions amb altres entitats financeres amb l’objecte d’oferir-los la possibilitat d’adscriure’s a aquest conveni.  A més, l’Ajuntament s’ha compromès a incloure clàusules de caràcter social en les futures relacions amb entitats financeres, les quals seran requisit en la contractació.