Castelló fumigarà el riu Sec després d’obtenir l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), organisme titular del riu.  És la primera vegada que es pren la iniciativa des de l’Ajuntament per contribuir així a minimitzar els possibles focus.  S’ha decidit assumir el cost d’aquesta actuació per l’interès estratègic que té aquesta mesura per a mitigar la presència de mosquits tigre especialment en zones com el campus de la Universitat Jaume I i els barris adjacents.

S’ha adoptat aquesta decisió per a garantir el tractament en un espai que, per les seues característiques, és freqüent l’embassada en diferents trams, originant-se xicotets bassals, que en cas de pluges poden constituir focus de mosquits.  Segons l’informe remès per l’Ajuntament a la CHX, les actuacions consisteixen bàsicament a realitzar prospeccions contínues sobre els focus de mosquits catalogats, aplicant tractaments larvicides en el moment oportú i avaluant després els resultats dels tractaments.  Aquest mateix document indica que els tractaments es complementaran, solament en casos justificats, amb altres adulticides, que seran igualment realitzats amb insecticides adequats i assegurances per als ciutadans i el medi ambient.

 

“Des del Govern municipal entenem que totes les mesures que contribuïsquen a minimitzar la presència de mosquits i, per tant, a reduir les molèsties que pateixen els ciutadans són importantíssimes. Els tractaments biocides que apliquem diàriament en el terme municipal es reforçaran ara amb aquesta actuació en el llit del riu Sec, on no es pot intervenir sense l’autorització de la Confederació”, ha afirmat la responsable de l’àrea de Salut Pública.  Tots els treballs seran supervisats pel Servei de Policia d’Aigües i Llits Públics de la CHX.

Aquesta actuació se suma al tractament habitual que s’aplica al llarg de l’any en totes les  àrees del terme municipal i al primer pla biològic de lluita contra mosquits que s’engegarà aquest mateix any.  El ple de l’Ajuntament també va aprovar de manera provisional l’ordenança per al control del mosquit tigre, ara en fase d’exposició pública, i que regula les mesures que a nivell particular han de prendre els ciutadans per a reduir la possibilitat que apareguen focus.  Aquestes mesures se centren a evitar l’estancament d’aigua en objectes situats a l’aire lliure, en plats de tests, piscines, etcètera.