Castelló fa un pas més en l’ús més racional i sostenible de l’aigua, amb el sistema que permet duplicar la superfície de parcs i zones verdes regades amb aigua regenerada. S’ha passat de 160.000 metres quadrats d’espais verds a més de 358.000 metres quadrats que utilitzen aigua de la depuradora per al reg.

Fins ara s’utilitzava aigua regenerada en el reg del parc litoral de la platja del Pinar i el parc del Pinar, en una superfície de 160.800 metres quadrats. Des del mes passat aquesta superfície s’ha incrementat en 197.760 metres quadrats més i suma espais verds com els situats en el bulevard Blasco Ibáñez, el parc Manuel Babiloni de l’Auditori, el de Rafalafena, el PAU Lledó i les zones verdes de la ronda Nord.

El volum anual estimat d’aigua regenerada que es destinarà al reg de parcs i espais verds aconseguirà els 220.469 metres cúbics a l’any, la qual cosa equival a 88 piscines olímpiques.

Per a la reutilització directa de les aigües, l’Ajuntament ha obtingut prèviament l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i és el responsable de la realització de les anàlisis i controls exigits i previstos en el programa d’autocontrol de la qualitat de l’aigua regenerada. El tractament de regeneració consisteix en un pretractament, un procés de decantació primària, un tractament biològic, un procés de decantació secundària, un tractament terciari i, finalment, una línia de fangs.

L’Ajuntament dona un pas més per a aconseguir que Castelló siga una ciutat ambientalment sostenible i l’ús racional de l’aigua és un dels elements clau per a optimitzar el consum. A més, en utilitzar aigua regenerada donem un segon ús útil a grans quantitats d’aigua i també evitem el consum d’aigua potable. L’ús d’aquest sistema s’identifica a través del color morat en panells, gomes i trapes de clavegueram.

A més, s’ha habilitat un punt de recarrega d’aigua de baixa qualitat reservat per a vehicles municipals que està situat en la rotonda del carrer Columbretes encreuament amb Pintor Carbó. Aquest punt s’utilitza amb unes targetes identificatives facilitades per l’Ajuntament per als serveis municipals puguen recarregar aigua per a baldeig de carrers.