L’Ajuntament destinarà 40.000 euros per a desenvolupar el projecte per a promoure i fomentar l’Educació per a la Salut

L’Ajuntament de Castelló renovarà el conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Infermeria de Castelló per al desenvolupament del programa d’assistència en matèria de salut en centres d’educació infantil i primària de la ciutat. El conveni permetrà la implantació, un any més, de professionals col·legiats en els quatre centres en els quals ve desenvolupant-se aquest projecte de promoció i educació per a la salut.

El programa d’Infermeria Escolar es desenvoluparà en el curs 2020/2021 en els Centres d’Acció Educativa Singular de Castelló. Concretament, en el CEIP Sant Agustí, CEIP Illes Columbretes, CEIP Carles Selma i CEIP Guitarrista Tárrega. L’Ajuntament de Castelló destinarà 40.000 euros en concepte de subvenció al Col·legi Oficial d’Infermeria de Castelló per al desenvolupament d’aquest projecte en el present curs escolar.

Amb aquest conveni s’abordaran objectius assistencials, docents, administratius i d’investigació. Entre els objectius docents destaca el foment d’actituds crítiques, autònomes i solidàries que permeten analitzar els problemes, accedir a la informació adequada, reflexionar els valors que porta implícita cada acció, assumir responsabilitats i aprendre a prendre decisions.