A pesar que la recollida de brossa va superar les 63.000 tones en 2020, aquesta xifra és un 8,44% menor que en l’anterior exercici

Reciplasa, l’empresa pública que gestiona els residus a Castelló, ha informat sobre les dades de recollida selectiva a la ciutat. En eixe sentit, destaca la reducció dels residus generats, mentres que el reciclatge augmenta. En el global, la capital de La Plana ha passat de 69.120 tones de residus generats a 63.285 tones, el qual significa un 8’44%  menys de fem.

Per contra, les xifres de Reciplasa confirmen el creixement del reciclatge a Castelló.  En total, la separació va augmentar un 11’3% durant l’any 2020. En el cas dels envasos lleugers,la recollida se situa en 1.700 tones, amb  increment de 17%, mentre que el paper i cartró recollits creixen un 2%, amb més de 2.800 tones acumulades. La recollida de vidre també augmenta fins a les 1.721 tones i creix un 15% al respecte de 2019.

La variació de les xifres ha estat producte dels canvis en els patrons socials derivats de la pandèmia. El tancament de negocis i activitats no essencials ha suposar una disminució en la generació de residus derivada d’aquestes activitats. En créixer la recollida de brossa a la llar, ha crescut també el reciclatge, un fenomen al qual també ha contribuït el major nombre de contenidors de selectiva que hi ha a la ciutat. I és que Castelló, mitjançant la Regidoria de Reciclatge i Gestió de Residus, ha duplicat en dos anys el nombre de dipòsits i ha passat de 1.500 a més de 3.000. 

El titular de l’àrea, Ignasi Garcia, ha valorat com a molt positives aquestes dades, ja que indiquen que “cada vegada enviem menys residus a la planta de Reciplasa”, i per tant menys residus han de ser traslladats o derivats a abocadors. Les dades sobre reciclatge també evidencien que “estem en el camí correcte per a canviar cap un model d’economia verda, amb una gestió sostenible de residus i que siga respectuosa amb el medi ambient”. 

En detall, les xifres de recollida facilitades per reciplasa mostren que el servei ha recuperat 55.482 tones de restes domiciliàries, un 8’56% menys que en 2019.  Les brigades municipals han recollit 184 tones de residus, una xifra que cau 6’9%.  Quant a la brossa recollida en neteja viària, Castelló registra una davallada considerable en passar de 1.088 tones a 810 tones recollides, equivalent a un 25’55% menys. 

El descens en el cas dels residus dels mercats passa de 1.618 tones a 1.175 tones, un 27’38% menys. Els ecoparcs mòbils també han sofert un descens de la recollida de fem, passant dels 1.435 tones a les 1.211 tones, un 15’61% menys. En el cas de les clíniques, han generat un 17’39% menys de residus respecte a 2019, amb 1.660 tones de residus. 

Increment de neteja en platges i en recollida de voluminosos

Cal assenyalar que la tendència canvia amb la recollida de voluminosos, ja que augmenta un 4’44%. Tot i que s’observa algun descens puntual al llarg del 2020, la recollida de voluminosos va augmentar durant els mesos posteriors al confinament domiciliari. Igualment, va augmentar un 6’76% la recollida de residus a platges com a conseqüència de la intensificació dels treballs per a garantir la neteja d’aquests espais durant la temporada estival. 

Recollida de la matèria orgànica

El cas de la matèria orgànica, s’ha d’analitzar a part, ja que es va iniciar la seua recollida en el mes de setembre de l’any passat. En eixe sentit, es van recollir més de 800.000 quilos de matèria orgànica des de la implantació a Castelló fins a final de l’any. Segons les enquestes realitzades per l’equip d’educació ambiental, el sistema registra una acceptació de més del 80% a la capital de La Plana i el consistori treballa per a millor la informació a la ciutadania sobre la correcta utilització del contenidor marró.