L’Ajuntament de Castelló celebra el Dia Mundial de l’Aigua amb l’objectiu d’avançar cap a una gestió més sostenible ambientalment, transparent i participativa. En esta legislatura es fixen l’objectiu de disminuir el consum de litres per habitant, quasi un 20% superior a la mitja d’Espanya, i disminuir també així l’estrés hídric sobre els aqüífers.

L’aigua va ser declarada en 2010 un dret humà, perquè és un recurs essencial per a la ciutadania. Pel canvi climàtic i la contaminació serà de més difícil accés en les pròximes dècades. Per això necessitem un canvi de paradigma de l’aigua i reforçar criteris de sostenibilitat ambiental en la gestió de l’aigua per fomentar un consum responsable, sancionant amb la política tarifària els balafiaments, i augmentar així la preocupació ciutadana pel seu impacte en l’ecosistema. Segons les dades de 2019 de la memòria anual del contracte d’abastiment i distribució d’aigua potable, Castelló consumia una mitja de 166 litres per habitant al dia, mentre que la mitja de consum en Espanya és de 132 litres per habitant.