El consistori posa en marxa un treball preliminar que determinarà les millores a introduir i implicarà diversos departaments

L’Ajuntament de Castelló ha iniciat l’elaboració d’un estudi sobre ingressos amb enfocament de gènere, amb la voluntat d’activar polítiques que afavorisquen la igualtat i la equitat en aquest apartat de la fiscalitat municipal i permeten continuar avançant en l’aplicació de la perspectiva de gènere als pressupostos municipals. Aquesta iniciativa situa Castelló entre les ciutats pioneres a aplicar la mirada feminista a l’apartat d’ingressos dels comptes municipals.

Personal del Servei d’Igualtat d’Oportunitats (SIO), Modernització i Gestió Tributària s’ha reunit aquest matí amb la responsable de l’estudi, l’economista especialitzada en enfocament de gènere Elena Saura . En la trobada també han estat presents la regidora de Feminisme i LGTBI, Verònica Ruiz; el regidor de Hisenda, David Donate, i la regidora de Modernització i Estadística, Mónica Barabás, amb la voluntat d’evidenciar la transversalitat d’aquestes polítiques.

Ruiz ha explicat que «les polítiques tributàries solen impactar de manera molt diferent a homes i a dones i, per tant, poden afectar aspectes fonamentals de la nostra vida com les decisions laborals o de gestió de l’economia personal i familiar». «El que busquem amb aquest estudi és que aquestes polítiques no siguen discriminatòries i que la fiscalitat no supose una reducció de les oportunitats de les dones castellonenques», ha assegurat la regidora de Feminismes i LGTBI, qui ha posat l’accent en la importància de «treballar la perspectiva de gènere de manera coordinada, transversal i amb un objectiu comú: que Castelló siga un referent d’Igualtat».

«Els impostos són la contribució que fa la ciutadania per tal que la societat i els sistema de serveis públics funcionen i, per això, han de ser justos i progressius i assegurar una reducció de les desigualtats i la construcció del model de societat que volem», ha conclós Ruiz.

Cal assenyalar que aquest estudi analitzarà, des de l’enfocament de gènere, les ordenances fiscals, els preus públics, els impostos directes i indirectes, les transferències corrents, les subvencions i altres ingressos. S’estudiaran tributs com l’Impost de Bens Immobles (IBI) i l’impost sobre vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); les taxes de residus, les de l’Escola de Matí i de Vesprada, les de mercats i les d’ocupació de via pública, així com les d’entrada de vehicles i les llicències urbanístiques. L’estudi també inclourà l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

L’Ajuntament de Castelló va iniciar l’any 2016 un procés per a la introducció progressiva de la perspectiva de gènere al pressupost municipal. Ho va fer amb la creació d’un grup impulsor integrat per personal de Feminismes i LGTBI, Hisenda i Transparència i Bon Govern. Aquestes polítiques parteixen de la premissa de que tota acció pressupostària, ja sigui d’ingrés o de despesa, té impacte de gènere.